EKOTAKT

VIKAN HYGIENE SYSTEM

Katalog - Barevné kódování | Košík | Jak objednat

Bakterie neznají hranic

Jednou z největších výzev, kterým čelí potravinářské firmy, je zabránění znehodnocení kvality potravin bakteriemi. Pokud dochází ke křížové kontaminaci, při které se bakterie dostávají z jednoho místa výroby na jiné, výsledkem může být kontaminace již hotových produktů. Proto je tak důležité mít systém zajišťující hygienu a bezpečnost potravin.

Použijte barvy k optimalizaci čištění
Vikan vyvinul jasný a jednoduchý barevný kódovací systém, který usnadňuje optimalizaci firemní hygieny. Veškeré náčiní je dostupné v pěti barevných provedeních, některé v sedmi. Jasným určením barev pro jednotlivé provozy nebo úseky výroby se pracovníci velmi rychle naučí, kde by mělo být které náčiní používáno.
Jen tak je mnohem jednodušší předejít stěhování náčiní mezi jednotlivými zónami.

Plně barevně kódované náčiní
Úplné kódování znamená, že jak vlastní tělo náčiní, tak i vlákna mají stejnou barvu. Barva každého náčiní je tak jasnější a minimalizuje možnost pochybení.
HACCP systém považuje čištění za kritický kontrolní bod a dle našich zkušeností může být posílen optimálním plánováním čištění. Pokud firma již systém HACCP používá, je skvělé doplnit jej barevně kódovaným náčiním.

Jsou zde mnohé výhody
- Pozornost se zaměřuje na čištění jako na kritický kontrolní bod.
- Čištění probíhá efektivněji a ekonomičtěji.
- Minimalizuje se riziko křížové kontaminace.

Aplikace barevného kódování Vikan
Pro další zvýšení bezpečnosti Vikan pro své distributory vyvinul počítačový program, který umožňuje vytvořit virtuální vzhled určitého provozu. Poskytuje pak celkový pohled na barevně odlišené zóny provozu a také registruje náčiní používané v různých zónách. Údaje jsou uloženy v distributorově počítači. Odpovědná firma tak s jeho pomocí v případě potřeby může snadno měnit jak metody čištění, tak i výběr náčiní. Díky tomuto je dokumentace vždy snadno k dispozici, výtisk z programu může být uložen přímo ve složce HACCP.


Program vymezí úklidové zóny, barevné kódování i umístění vybraného čisticího náčiní. Prvotní výhodou takového plánu je minimalizace rizika křížové kontaminace špinavým čistícím náčiním. Kromě toho plán zajistí efektivnější provedení čištění, protože zaměstnanci vždy budou používat správné náčiní. Zkušenost dále ukazu je, že samotné čisticí náčiní vydrží déle, pokud je po použití vyčištěno a pověšeno na věšák, kde zůstává až do dalšího použití. Zavedením barevného kódování pro čištění ve výrobních zařízeních je možné dosáhnout výrazných úspor.

Nechejte naše profesionální konzultanty zhodnotit Vaše výrobní prostory. Poskytnou Vám pak jasný a jednoduchý plán čištění a vyhodnocení hygienických problémů spojených s provozem strojů a zařízení. Na základě tohoto vyhodnocení obdržíte náš návrh na použití správného čistícího nářadí. Výsledkem je kompletní kontrola na základě barevného kódování s plánem výrobních provozů a specifikací čisticího náčiní, které má být použito v jednotlivých úklidových zónách. Pokud si budete přát, pomůžeme Vám s uvedením plánu do praxe a vyškolením Vašich zaměstnanců ohledně náčiní a jeho použití.

Vikan hygiene system® Vám poskytne úplnou kontrolu nad hygienou a náklady na čištění


1536210. návštěvník
©2015 EKOTAKT, s.r.o.
poslední aktualizace 5.6.2018